ค่าคลอดบุตร โรงพยบาลสหวิทยาการมะลิ

ที่อยู่โรงพยาบาล771/1 ซอย เอกชัย 85 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
TEL 02-089-1111
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท