ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพริ้นซ์อุทัยธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล256 หมู่ 2, ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมือง, อุทัยธานี 61000
TEL 056-049-899
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 33900 บาท