ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ

ที่อยู่โรงพยาบาล78 หมู่ 3 ตำบล สามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
TEL 035-249-249
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 55000 บาท