ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่

ที่อยู่โรงพยาบาล119 ราษฎร์ยินดี ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
TEL 074-200-200
ค่าคลอดเอง 16000 บาท
ค่าผ่าคลอด 33000 บาท