ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะสมุย

ที่อยู่โรงพยาบาล25/25 อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320
TEL 077-332-657
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท