ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพระราม 9

ที่อยู่โรงพยาบาล99 ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL 02-202-9999
ค่าคลอดเอง 65000 บาท
ค่าผ่าคลอด 85000 บาท