ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

ที่อยู่โรงพยาบาล2 ถนน เพชรบุระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
TEL 056-720-680-4
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท