ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล3850 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02--348-7000
ค่าคลอดเอง 49000 บาท
ค่าผ่าคลอด 69000 บาท