ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธนบุรี 1

ที่อยู่โรงพยาบาล34/ 1 ซอย อิสรภาพ 44 แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
TEL 02-487-2000
ค่าคลอดเอง 41400 บาท
ค่าผ่าคลอด 68400 บาท