ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธนบุรี 2

ที่อยู่โรงพยาบาล43/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
TEL 02-487-2100
ค่าคลอดเอง 40000 บาท
ค่าผ่าคลอด 67800 บาท