ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

ที่อยู่โรงพยาบาล88/8 หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
TEL 075-808-888
ค่าคลอดเอง 38888 บาท
ค่าผ่าคลอด 50888 บาท