ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

ที่อยู่โรงพยาบาล12 ซอย วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
TEL 042-312-344-6
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท