ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

ที่อยู่โรงพยาบาล355 หมู่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
TEL 045-958-888
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท