ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลดีบุก

ที่อยู่โรงพยาบาล89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
TEL 076-298-298
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท