ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล146 ตำบล ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
TEL 032-246-000
ค่าห้องเดี่ยว 1400 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-