โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลธนกาญจน์กาญจนบุรี 2100 บาท 034-540-601-9 IPD OPD -