ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสิโรรส

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล247, 249 ถ. สิโรรส สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
TEL 073-223-600-4
ค่าห้องเดี่ยว 3100 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-