ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่ง

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล256 ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบล หนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
TEL 044-756-313-8
ค่าห้องเดี่ยว 3200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-