ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลซานคามิลโล

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล31 หมู่ 10 ตำบล สวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
TEL 032-210-691-5
ค่าห้องเดี่ยว 3000 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-