ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล111หมู่5 ถ. แสงชูโต ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
TEL 034-520-911-15
ค่าห้องเดี่ยว 3200 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-