ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบางนา

ที่อยู่โรงพยาบาล1302 ถ. เทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
TEL 02-746-8630
ค่าคลอดเอง 28000 บาท
ค่าผ่าคลอด 37000 บาท