ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลบี เอ็น เอช BNH

ที่อยู่โรงพยาบาล9/1 ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
TEL 02-686-2700
ค่าคลอดเอง 86000 บาท
ค่าผ่าคลอด 95000 บาท