ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

ที่อยู่โรงพยาบาล31/12-15 ถนนสระหลวง เมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000
TEL 056-611-407
ค่าคลอดเอง 19000 บาท
ค่าผ่าคลอด 28000 บาท