ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

ที่อยู่โรงพยาบาลหมู่ที่ 4 74/5 ถ. เพชรเกษม อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
TEL 02-441-7899
ค่าคลอดเอง 35000 บาท
ค่าผ่าคลอด 54000 บาท