ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1

ที่อยู่โรงพยาบาล96/12 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
TEL 056-000-111
ค่าคลอดเอง 24000 บาท
ค่าผ่าคลอด 34000 บาท