ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

ที่อยู่โรงพยาบาล619 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
TEL 044-813-222
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท