ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่โรงพยาบาล111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
TEL 044-376-555
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท