ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลทักษิณ

ที่อยู่โรงพยาบาล309/2 ถนน ตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
TEL 077-278-777
ค่าคลอดเอง 33000 บาท
ค่าผ่าคลอด 26500 บาท