ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ อรัญประเทศ

ที่อยู่โรงพยาบาล885 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 27120
TEL 037-640-000-98
ค่าคลอดเอง 34500 บาท
ค่าผ่าคลอด 49500 บาท