ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมหาชัย 2

ที่อยู่โรงพยาบาล301/1 หมู่ที่ 6 ถ. เพชรเกษม ตำบล อ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
TEL 02-117-4999 02-431-0054
ค่าคลอดเอง 36500 บาท
ค่าผ่าคลอด 54900 บาท