ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

ที่อยู่โรงพยาบาล133 ถนน แก้วนวรัฐ ตำบล วัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
TEL 053-921-777
ค่าคลอดเอง 22000 บาท
ค่าผ่าคลอด 41000 บาท