ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

ที่อยู่โรงพยาบาลหมู่ที่ 2 288 ตำบล เวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
TEL 053-582-888
ค่าคลอดเอง 21500 บาท
ค่าผ่าคลอด 34500 บาท