ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

ที่อยู่โรงพยาบาล109-111 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
TEL 053-581-600-4
ค่าคลอดเอง 21000 บาท
ค่าผ่าคลอด 34000 บาท