ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล9/1 ถ. มิตรภาพ อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000
TEL 036-218-900-11
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 80000 บาท