ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลปทุมเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล1 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
TEL 02-567-1991
ค่าคลอดเอง 28000 บาท
ค่าผ่าคลอด 43000 บาท