ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเมืองเลยราม

ที่อยู่โรงพยาบาล546 หมู่ 1 ตำบล นาอาน อำเภอ เมือง จังหวัด เลย 42000
TEL 042-870-000
ค่าคลอดเอง 32000 บาท
ค่าผ่าคลอด 55000 บาท