ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

ที่อยู่โรงพยาบาล307 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
TEL 044-240-240
ค่าคลอดเอง 24900 บาท
ค่าผ่าคลอด 38900 บาท