ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนวมินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล41 ซอยสีหบุรานุกิจ 10 ถนน​สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
TEL 02-918-5080
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท