ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน

ที่อยู่โรงพยาบาล670, 1 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-279-7000
ค่าคลอดเอง 50000 บาท
ค่าผ่าคลอด 69000 บาท