ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลนนทเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล432 ถนน งามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
TEL 02-596-7888
ค่าคลอดเอง 46900 บาท
ค่าผ่าคลอด 65000 บาท