ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

ที่อยู่โรงพยาบาล9/99 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ 10270
TEL 02-761-5999
ค่าคลอดเอง 33000 บาท
ค่าผ่าคลอด 45000 บาท