ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน จ.ภูเก็ต

ที่อยู่โรงพยาบาล18,20 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบล​ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
TEL 076-358-888
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท