ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลปิยะรักษ์

ที่อยู่โรงพยาบาล74 ถนน อภัยบริรักษ์ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000
TEL 074-627-146-54
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท