ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ที่อยู่โรงพยาบาล163 หมู่ 1 ถ. สุขุมวิท ตำบล พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20180
TEL 038-245-700 038-933-900
ค่าคลอดเอง 20000 บาท
ค่าผ่าคลอด 30000 บาท