ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ ( หมอประเจิด )

ที่อยู่โรงพยาบาล80/1 ซอย หมู่ 1 ตำบล บางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
TEL 036-522-555-7
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 40000 บาท