โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลบางนา 5สมุทรปราการ 28000 บาท 36000 บาท 02-138-1155-64
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการ 23000 บาท 39000 บาท 02-109-3111