โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลบางปะกอก 3สมุทรปราการ 23000 บาท 39000 บาท 02-109-3111