ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสงขลา

ที่อยู่โรงพยาบาล666 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100
TEL 074-338-100
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท