ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

ที่อยู่โรงพยาบาล34/4 หมู่ที่ 5 ตำบลบางนมโค อำเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
TEL 035-289-572-9
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท