ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล111หมู่5 ถ. แสงชูโต ตำบล ท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
TEL 034-520-911-15
ค่าคลอดเอง 32900 บาท
ค่าผ่าคลอด 44900 บาท