ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ที่อยู่โรงพยาบาล161 หมู่ที่ 13 ถนน ศรีเชียงใหม่-หนองสองห้อง ตำบล ท่าบ่อ อำเภอ ท่าบ่อ หนองคาย 43110
TEL 042-431-015
ค่าคลอดเอง 11000 บาท
ค่าผ่าคลอด 30000 บาท